AD


AD
İsim, nam, şöhret, şan, itibar, haysiyet

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.